Showing all 7 results

CÁC SẢN PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ĐƯỢC LỰA CHỌN NHIỀU NHẤT

Giảm giá - 20%
Hết hàng

Sản Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo

ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 1000 Gram

1,500,000 1,200,000
Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 25 Gram

4,350,000 3,480,000
Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 50 Gram

8,150,000 6,520,000

Sản Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI – 200 Gram

375,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 1000ml

2,000,000 1,600,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 500ml

1,100,000 880,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 750ml

1,600,000 1,280,000